Szukaj
Szukaj Menu

Zebranie Mieszkańców Wsi Przeździedza – Sprawozdanie

Sprawozdanie z zebrania ,które odbyło się 21 LUTEGO 2018 (środa) o godzinie 17:00 w świetlicy w Przeździedzy.

Gościem specjalnym spotkania był Pan Burmistrz Artur Zych.

 

SPRAWOZDANIE Z ZEBRANIA Przeździedza 21/02/2018

Porządek spotkania:

 1. Otwarcie zebrania przez sołtysa Grzegorza Korola, powitanie Burmistrza Miasta i Gminy Wleń- Artura Zycha
 2. Przedstawienie przez radnego Zbigniewa Berdzika zagadnień przygotowanych wcześniej przez mieszkańców wioski
 3. Ustosunkowanie się burmistrza do przedstawionych problemów
 4. Pytania od mieszkańców wioski do burmistrza
 5. Dyskusja nad poszczególnymi zagadnieniami
 6. Pożegnanie pana burmistrza i pozostawienie jego decyzji, czy chce być obecny podczas dalszych obrad
 7. Przedstawienie sprawozdania za rok 2017
 8. Przedstawienie harmonogramu imprez wioskowych
 9. Sprzątanie wsi oraz harmonogram koszenia
 10.  Poinformowanie o utworzeniu w Przeździedzy Koła Gospodyń Wiejskich. Zaproszenie chętnych pań do KGW. Zaproszenie na Dzień Kobiet
 11. Wolne wnioski, dyskusja
 12. Zamknięcie obrad i pożegnanie

Zebranie rozpoczął sołtys Grzegorz Korol witając mieszkańców wsi oraz burmistrza Miasta i Gminy Wleń –  Artura Zycha.

Radny Zbigniew Berdzik przedstawił burmistrzowi zagadnienia przygotowane do omówienia podczas zebrania.

Głównym problemem wsi jest niemożność wyegzekwowania od nadleśnictwa obowiązań dotyczących naprawy dróg po zrywce drzewa. Wyremontowana przez mieszkańców wioski droga gminna prowadząca do domów nr 29 i nr 30 jest notorycznie dewastowana przez pracowników leśnych. Nadleśnictwo, pomimo zobowiązań, po zrywce drewna nie doprowadza dróg do stanu używalności. Zostało umówione kolejne spotkanie z nadleśnictwem z udziałem sołtysa, radnego i zainteresowanych mieszkańców. Radny poinformował, że brak porozumienia z nadleśnictwem będzie skutkował wystąpieniem na drogę sądową.

Kolejnym poruszonym problemem było ustalenie, dlaczego nadleśnictwo nie wyraża zgody na korzystanie ze studni przyległej do działki Państwa Houtzager. Działka nie jest wykorzystywana przez lasy, a Państwo Houtzager nie mają możliwości wykopania studni na swoim terenie, ze względu na niewielki obszar. Pan burmistrz obiecał ponowną interwencję w nadleśnictwie. (Wiemy już, że następnego dnia otrzymali przyrzeczenie możliwości dzierżawy studni. Warunkiem jest posprzątanie terenu wokół ich działki).

Rozmawialiśmy również o możliwości wybudowania oczyszczalni przy świetlicy wioskowej. Rozpoczęliśmy w świetlicy prace porządkowo-remontowe i warunkiem niezbędnym do korzystania z niej w pełni jest wykonanie instalacji wodnokanalizacyjnej. Pan burmistrz zobowiązał się do udzielenia wsparcia finansowego w tys. około 4 tys. zł na w/w prace.

Wyraziliśmy również zaniepokojenie z powodu niezapewnienia dzieciom z gminy Wleń możliwości uczestniczenia w warsztatach organizowanych w OKSiT Wleń podczas ferii zimowych. Z organizowanych we Wleniu dodatkowych zajęć i warsztatów wioskowe dzieci nie mogą w pełni korzystać, gdyż nie zapewnia się im dowozu. Po krótkiej analizie sytuacji, pan burmistrz zaproponował udostępnienie następnym razem 7 osobowego busa, którym będzie można przetransportować dzieci.

Prosiliśmy również o nałożenie obowiązku informowania rodziców o ewentualnych awariach autobusu szkolnego, by dzieci niepotrzebnie nie wyczekiwały w niesprzyjających warunkach pogodowych. Poinformowaliśmy również o sytuacjach, kiedy w autobusie, ze względu na chorobę opiekuna, nie było żadnej osoby dorosłej poza kierowcą, który sprawowały opiekę nad dziećmi.

Wyraziliśmy prośbę o możliwość decydowania, konsultacji w sprawach estetyki, wykonawstwa robót prowadzonych na terenach naszych wiosek.

Zapytany o transport publiczny, burmistrz poinformował nas o przeciągających się rozmowach z dyrekcją kolei, niechęci do przywrócenia ruchu na trasie Jelenia Góra- Węgliniec. Zapewniliśmy burmistrza o naszym poparciu w walce o przywrócenie transportu kolejowego na tej trasie.

Poinformowaliśmy również o chęci zamontowania w naszej wiosce dodatkowych trzech latarni na istniejących słupach. Prosiliśmy również o zmianę sposobu włączania latarni, tak by działały zgodnie z zegarem astronomicznym.

Zadaliśmy pytanie, czy istnieje możliwość częstszego wywożenia śmieci zmieszanych w okresie letnim. Ta sprawa zostanie poruszona na najbliższym posiedzeniu Rady w Gminie.

Na tym zakończyliśmy oficjalne spotkanie z burmistrzem, jednak pan burmistrz wyraził chęć uczestniczenia w dalszych obradach.

Zbigniew Berdzik przedstawił sprawozdanie z działalności sołectwa w roku 2017 (do wglądu a naszej stronie i u sołtysa).

LINK do sprawozdania ( http://przezdziedza.info/sprawozdanie-dzialalnosci-solectwa-przezdziedza-roku-2017/)

Zaplanowaliśmy najważniejsze/ cykliczne wydarzenia wioskowe:

 • sprzątanie wsi 14 kwietnia
 • Otwarty Dzień Domów Przysłupowych połączony ze śniadaniem na trawie- 27 maja
 • Dzień Ziemniaka 08 września

Harmonogram koszenia zostanie ustalony podczas sprzątania wsi 14 kwietnia.

Lidia Kowalska poinformowała o utworzeniu w naszej wiosce Koła Gospodyń Wiejskich i zaprosiła wszystkie obecne panie do przyłączenia się do działań.

Najbliższe spotkanie koła będzie miało miejsce 9 marca (piątek) w Agroturystyce Pod Miotełką, organizowane z okazji Dnia Kobiet. Na spotkanie zaproszone zostały wszystkie kobiety z wioski niezależnie od tego, czy należą do KGW.

Zebranie zakończył sołtys Grzegorz Korol dziękując wszystkim za przybycie.

22 lutego, Przeździedza protokołowała Lidia Kowalska