Szukaj
Szukaj Menu

Wybory sołtysa i rady sołeckiej 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Wleń zaprosił  mieszkańców sołectwa Przeździedza na zebranie wiejskie , które odbyło się dnia
8 lutego 2019 roku o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Przeździedzy.

Porządek zebrania:
1.Otwarcie zebrania.
2.Wybory sołtysa.
3.Wybory rady sołeckiej.
4.Sprawy różne.

Wybory na sołtysa wygrała Katarzyna Korol, której serdecznie gratulujemy.

Rada sołecka:

Anna Dominiak

Lucyna Paplicka

Iwona Zduńska

Lidia Kowalska

Ewelina Niemczura