Szukaj
Szukaj Menu

Sprawozdanie z działalności Sołectwa Przeździedza w roku 2017

1. Coroczne wiosenne porządkowanie wsi:

 • Uprzątnięcie poboczy wzdłuż wszystkich dróg dojazdowych do Przeździedzy
 • Uporządkowanie terenów (plac przy przystanku i siłowni, placyk przy krzyżu
 • Przycinka drzew i krzewów.
 • Impregnacja ławek i stołów drewnianych, zewnętrznych.
 • Zakup i posadzenie kwiatów przy Pomniku i przystanku
 1. W nawiązaniu do XXX posiedzenia rady Miasta i Gminy oraz wniosku naszego radnego Zbyszka Berdzika, dot. sporządzenia przez Sołtysów wykazu drzew, które chcemy objąć ochroną prawną postanowiliśmy objąć nią dwa dęby: Dąb „Grzegorz” oraz Dąb „Maria”.
 2. Wystosowaliśmy szereg pism do Nadleśnictwa Lwówek Śląski, Powiatu, Gminy Wleń o pomoc w zmianie lokalizacji przeładunków drewna w naszej wsi.
 3. Pomalowaliśmy mostki.
 4. Zakupiliśmy elementy siłowni zewnętrznej ( 4szt)
 5.  Dożynki Gminne we Wleniu.

Mieszkańcy naszej wioski zostali wydelegowani do przyozdobienia beli słomy przy drogach wjazdowych do Wlenia. Wykonaliśmy  również piękny wóz z Darami Natury,  który zdobył nagrodę.
Mieszkańcy reprezentowali nasze Sołectwo w korowodzie, na stoisku (straganie) i w konkursach. Wszystkie nagrody zdobyte  w tych konkursach, zostały przekazane na rzecz wsi. Były to: zegarek ścienny, lampki do wina, filiżanki do kawy)

 1. Współorganizowaliśmy z wsią Marczów dwie imprezy okolicznościowe: Dzień Kobiety oraz Dzień Dziecka
 2. Podczas wakacji odbyły się warsztaty malarskie dla dzieci w Agroturystyce pod Miotełką, w których uczestniczyły dzieci z naszej wioski. Rada Sołecka dołożyła się do skromnych upominków dla dzieci.
 3. W maju obył się Dzień Otwarty Domów Przysłupowych oraz „Śniadanie na trawie” w „Kuźni nad Bobrem”. Było to już drugie „Śniadanie…” w naszej wsi, współorganizowane z OKSiT we Wleniu. Podczas imprezy można było zwiedzać Kuźnię, wziąć udział w warsztatach, podczas których można było poznać tajniki kowalstwa. Były również dostępne atrakcje dla dzieci, pokaz rękodzieła oraz wspaniała śniadaniowa atmosfera. Kobiety z Koła Gospodyń serwowały za darmo przygotowany przez siebie poczęstunek.
 4. We wrześniu zorganizowaliśmy „Dzień pieczonego ziemniaka”, na który zaprosiliśmy byłych mieszkańców naszej wsi. Na tę okazję zostały wydane pamiątkowe pocztówki.
 5. Zorganizowaliśmy konkurs na logo naszej wioski.
 6. Wydaliśmy pamiątkową kronikę.
 7. Jak co roku wspólnie z dziećmi ubraliśmy choinkę na placyku obok przystanku. Podczas tego spotkania dzieci otrzymały paczki mikołajkowe.
 8. Rozpoczęliśmy remont Świetlicy wiejskiej:
 • instalacja wodno-kanalizacyjna do budynku
 • wstawienie drzwi i nowej futryny
 • uprzątnięcie sali świetlicy
 1. Uczestniczyliśmy w dwóch inicjatyw prowadzonych w naszym regionie:
 • na nasz wniosek zostało zorganizowane spotkanie w Powiecie dotyczące euroregionalnych magistrali rowerowych, zlokalizowanych na terenie euroregionu Nysa.
 • oraz spotkanie warsztatowe we Wleniu poświęcone perspektywie rozwoju turystyki, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.
 1. Złożyliśmy wniosek do gminy w ramach projektu „Inicjatywa lokalna” na dwie tablice turystyczne oraz 5 strzałek kierunkowych. Projekt ten jest dodatkową formą pozyskania funduszy dla naszej wsi i nie dotyczy funduszu sołeckiego. Dofinansowane zostało nam przyznane.
 2. Zorganizowaliśmy coroczną już Wigilię dla wszystkich mieszkańców.

 

Pragniemy bardzo gorąco podziękować wszystkim Mieszkańcom, którzy poświęcają swój czas i angażują się w projekty naszego Sołectwa.

Dziękujemy wszystkim Rodzinom, które koszą i dbają o placyk przy przystanku, siłowni, pomniku i krzyżu.

Mamy nadzieję, że z roku na rok będzie nas więcej!

 

pieczatka logo